Országismertető


1. Általános információk

 • Főváros: Tirana
 • Terület: 28.748 km2
 • Népesség: 3,5 millió fő
 • Hivatalos pénznem: albán lek (ALL)
 • Hivatalos nyelv: albán

2. Gazdasági mutatók

 • GDP (Mrd. USD): 13,262
 • GDP (USD/fő): 4781,2
 • GDP növekedése (%): 2,1
 • Infláció mértéke (%): 1,6
 • Munkanélküliségi ráta (%): 14
 • Nemzetközi hitelminősítési besorolás:B/B1 (S&P)

3. Magyar érdekek főbb területei

 • Villamosenergia
 • Vízgazdálkodás
 • Környezetvédelem
 • Turizmus
 • Mezőgazdaság
 • Infrastruktúra-fejlesztés

4. Kereskedelemfejlesztés, beruházás-ösztönzés

 • Magyar-albán gazdasági vegyes bizottság

5. Főbb kétoldalú gazdasági megállapodások

 • Megállapodás a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről (1998)
 • Egyezmény a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén (1995)
 • Megállapodás a gazdasági együttműködésről (2010)
 • Gazdasági kamarák közti együttműködési megállapodás (2013)
 • Befektetési ügynökségek közti együttműködési megállapodás (2013)

6. Külképviselet

 • Tirana

7. Ország főbb kereskedelmi partnerei

Export

 • 1. Olaszország 52,0%
 • 2. Koszovó 7,3%
 • 3. Spanyolország 6,5%
 • 4. Kína 3,4%
 • 33. Magyarország 0,1%

Import

 • 1. Olaszország 29,8%
 • 2. Görögország 9,4%
 • 3. Kína 7,3%
 • 4. Törökország 7,1%
 • 21. Magyarország 0,8%

Forrás: INSTAT, Albán Statisztikai Hivatal

8. Kétoldalú gazdasági kapcsolatok

a) Magyarország külkereskedelme (érték M USD)

 • Export Albániába: 63,8
 • Import Albániából: 2,7
 • Forgalom: 66,4
  Forrás: KSH

b) A magyar-albán befektetési kapcsolatok (összeg M USD)

 • Albánia FDI állománya Magyarországon: -0,9
 • Magyarország tőkekihelyezés-állománya Albániába: 0,1
 • Albánia FDI exportja Magyarországra: 0,6
 • Magyarország tőkekihelyezése Albániába: bizalmas adat*
  Forrás: MNB

c) Legjelentősebb ország befektető Magyarországon

-

9. Fontosabb külkereskedelem-technikai tudnivalók

Albánia jogrendszere az európai uniós standardokhoz igazodik. A Kormány nagy hangsúlyt fektet a működőtőke beruházások és a külkereskedelem támogatására. Albánia 2000 szeptembere óta a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) tagja. A tagság eredményeképpen az ország a nemzetközi egyezményekhez igazodva alakította ki a kereskedelmi- és vámrendszer jogi szabályozását.

Albánia szabadkereskedelmi megállapodást kötött a CEFTA tagállamokkal (Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Koszovó, Moldova, Montenegró, Szerbia) 2006-ban; majd 2008-ban Törökországgal és 2009-ben az EFTA tagállamokkal (Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc). 2009 óta Stabilizációs és Társulási megállapodás van érvényben az Európai Unióval (Law No.10 dated 12/02/2009). Albániában a vámtarifák mértéke árufőcsoportonként változó: 0%, 2%, 5%, 6%, 10% és 15%. A szabadkereskedelmi megállapodásoknak megfelelően Albánia a CEFTA, EFTA, EU tagállamokkal és Törökországgal szemben kedvezményes import vámtarifa-rendszert alkalmaz. Ipari termékekre 0% a vám, mialatt a mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámokról az egyes megállapodások rendelkeznek. Preferenciális tarifális elbánás a szabadkereskedelmi megállapodás keretében szintén alkalmazható, vagyis terméktől függően csökkentett vagy nulla vámtétel mellett hozható forgalomba a termék.

Általános forgalmi adóra vonatkozó szabályok Magyarországról Albániába irányuló export esetében

Az általános forgalmi adó fizetése akkor történik, amikor az áru Albánia vámigazgatással rendelkező területére lépett. Az adó egységesen 20%, az adóalap tartalmazza a felvásárlási árat, a szállítási és biztosítási költségeket. Halasztott vámilleték-fizetés érvényes az építő-, szállítási és távközlési iparágakban, továbbá az Albán Villamos Energia Társaság (KESH) részére történő befektetések keretében importált gépekre, felszerelésekre (Miniszter tanácsi rendelet, No.559 dated 16.08.2006). A behozatalhoz szükséges alapdokumentumok: csomagolási lista, az útlevél másolata és az eredeti felmutatása, kereskedelmi számla, származási igazolás, állat- és növényegészségügyi tanúsítvány (mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek esetében), fuvarlevél, vámbehozatali dokumentum (SAD) kitöltése. További információ itt és itt elérhető.

Szállítmányozás, speciális csomagolási és címkézési előírások

A forgalomba hozatal előtt a terméken elhelyezett címke albán nyelven a következő információkat kell, hogy tartalmazza: a termék megnevezését, az importőr teljes címét, a származási országot, a súlyt/tömeget, az összetételt, a gyártás idejét, a lejárat idejét, a vevőre vonatkozó figyelmeztetéseket.

Szállítási lehetőségek

A szállítási lehetőségek korlátozottak, hiányzik a közvetlen légi összeköttetés, valamint az ország fekvését és földrajzi adottságait figyelembe véve korlátozottak a közúti nemzetközi áruszállítási lehetőségek (kamionforgalom lebonyolítására alkalmas utak és határátkelők). Koszovó felől azonban az ország autópályán is megközelíthető, ami a szállítási időt lényegesen lerövidíti. Albániának csak Montenegróval van vasúti kapcsolata, ezt a vonalat teherszállításra is használják. A közeljövőben több infrastrukturális fejlesztés várható a vasúti összeköttetés korszerűsítése érdekében. A konténeres tengeri szállítmányozás további kedvelt áruszállítási mód, kikötővárosok: Durres, Vlore, Saranda és Shengjini.

Valutaárfolyam

A hivatalos pénznem az albán Lek (ALL), amely rendkívül stabil valuta. A monetáris és árfolyam politika tekintetében a közvetlen inflációs célrendszert követik, az árfolyam szabadon lebeg. A Lek árfolyama az euróhoz képest, EUR/ALL=140,28.

Jellemző, ill. javasolt fizetési módok

A külkereskedelmi ügylet lebonyolítása során általában készpénz vagy átutalás a jellemző. A nagyobb importőrök rendszerint rövid lejáratú, azaz két-három hónapos fizetési halasztást kérnek a megrendeléskor, éppen ezért a szerződés megkötésekor pontosan definiálni kell az átutalási napok számát. Emellett még ismert és alkalmazott okmányos fizetési mód lehet: okmányos inkasszó, csekk, hitellevél.

A kétoldalú kereskedelmi forgalom, valamint a magyar és albán vállalatok együttműködésének támogatására, bővítésére az Eximbanknál hitelkeret áll rendelkezésre. A Bank finanszírozási, garancia- és kockázat-megosztási termékeivel kívánja elősegíteni a kis-és középvállalkozások piaci megjelenését Albániában és Magyarországon egyaránt.

Piacra jutás javasolt módjai, elosztási csatornák

Az Albániába belépő termékeket maga az exportőr vagy az általa létrehozott helyi cégen ill. képviseleti irodán, vagy a helyi partnerén, illetve annak képviseleti hálózatán keresztül juttathatja el a végfelhasználóhoz.

Helyi kereskedelmi, üzleti szokások

Albániában az angol nyelv ismerete nem általános, de egyre elterjedtebb, beszélt idegen nyelv az olasz. Az üzletkötés során érdemes szem előtt tartani a helyi szokásokat. Az albánokra általában jellemző, hogy késnek a találkozókról, ugyanakkor rendkívül rugalmasak és közvetlenek a külföldiekkel.

Szerződéskötési tanácsok

A rendelés és a pénzügyi teljesítés előtt minden esetben meg kell állapodni:

 • a fuvarparitásról
 • a fizetés módjáról (ha halasztott fizetést kér a vevő, akkor a pontosan rögzíteni kell a napok számát)
 • a garanciáról (milyen időtartamra szól a garancia, cseregarancia van-e, ha igen, akkor a sérült áru visszaküldésének költségeit melyik fél állja stb.)

Ha a magyar vállalkozó nem rendelkezik elegendő külkereskedelmi tapasztalattal, akkor feltétlenül ajánlott közvetlenül megkeresni Magyarország tiranai Nagykövetségét, illetve a vámügynökség, és/vagy helyi ügyvéd szolgáltatásait a szerződés megkötésekor igénybe venni.

10. Kiemelt piacfeltáró rendezvények és gazdasági vonatkozású események

A Tiranai Vásár keretein belül számos témában kerülnek megrendezésre vásárok, kiállítások (pl. élelmiszeripar, gyógyszeripar, idegenforgalom stb.). A Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) támogatásával 2014-ben a Tiranai Nemzetközi Kiállításon és Vásáron 14 magyarországi cég vett részt.
Az aktuális eseményekről és rendezvényekről az MNKH honlapján kívül a Tiranai Vásár honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.
A megrendezésre kerülő vásárokat általában üzleti fórumok és üzletember találkozók kísérik, melyek lehetőséget a partnerekkel történő közvetlen kapcsolatfelvételhez, piaci információk összegyűjtéséhez.

2015. évben soron következő kiállítások listája:

 • Agrobusiness Kiállítás 2015
  2015. október 1-4.
  Helyszín: Rruga “Murat Toptani” (Pedonalja), Tirana
 • Energetika- Jövő Kihívásai Kiállítás 2015
  2015. október 23-25. Tirana
  Helyszín: Tirana Expo Center
 • ALMEX 2015 – Hadiipari és Biztonságtechnikai Kiállítás
  2015. október 29-31. Tirana
  Helyszín: Kongresszusi Központ
 • 22. Tiranai Nemzetközi Kiállítás és Vásár (ITF) 2015
  2015. november 21-25. Tirana
  Helyszín: Kongresszusi Központ
 • Agribusiness Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás
  2015. november 21-25. Tirana (egy időben várható a Nemzetközi Kiállítással)
  Helyszín: Kongresszusi Központ

Magyarország külgazdasági attaséja Tiranaban:

Kasnyik Martina

 • Cím: Rr. Xibrakeve 47, Tirana
 • Email: martina.kasnyik [kukac] mfa.gov.hu
 • Hivatali telefonszám: (+355) 4 223 2238
 • Mobil telefonszám: (+355) 688 045 215