Kedves Látogató!

 

Az Oroszország és Ukrajna közötti háború jelentős gazdasági következményekkel jár a világgazdaságra nézve. Az Európai Unió korlátozó intézkedéseket fogadott el, amelyek diplomáciai lépéseket, egyedi korlátozó intézkedéseket, gazdasági és a médiával szembeni szankciókat, gazdasági együttműködést érintő korlátozásokat ölelnek fel, továbbá az amerikai kormány is szankciókat vezetett be. Oroszország válaszul exportkorlátozási listát tett közzé.

 

Szeretnénk a hazai, exporttevékenységet folytató vállalkozások számára tájékoztatást nyújtani az Európai Unió, az USA és az Oroszországi Föderáció által elfogadott korlátozó intézkedésekről.

 

1. Az Európai Bizottság honlapjáról elérhető „EU sanctions map” teljeskörűen tartalmazza többek közt az Oroszországot és Belaruszt érintő valamennyi hatályos uniós szankciót és a hozzájuk tartozó jogi aktusokat, beleértve az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elfogadottakat is.

(A szankciók listája az oldal tetején található „Legal acts” jelölőnégyzet kipipálásával az oldal alján található.)

 

A hivatkozott linken elérhetőek:

· a szénre és más szilárd fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozó uniós importtilalmat, az orosz lobogó alatt lajstromozott hajók kikötésére vonatkozó tilalmat, az orosz és belorusz közúti fuvarozási vállalkozásokra vonatkozó szállítási tilalmat, a sugárhajtómű-üzemanyagra és üzemanyag-adalékokra, valamint vegyes termékekre (kvantumszámítógépek, félvezető-, illetve csúcskategóriájú elektronikai eszközökre és szoftverekre) vonatkozó exporttilalmat, az Oroszország számára jelentős bevételt generáló termékek (rákfélék, kaviár, fa, cement, trágyázószerek, üveg, ezüst stb.) behozatali tilalmát, az orosz vállalatok uniós közbeszerzéseken történő részvételének akadályozását, továbbá az orosz és fehérorosz állami szerveknek nyújtott valamennyi pénzügyi támogatás tilalmát kimondó rendelet (2022. 04. 08.)

· a korlátozások alá eső orosz magánszemélyek bővítéséről szóló rendelet (2022. 04. 08.)

· a korlátozások alá eső orosz magánszemélyek adatainak változását rögzítő rendelet (2022. 03. 15.)

· a korlátozások alá eső orosz médiumok körének bővülését, és az azokat érintő intézkedések változását rögzítő rendelet (2022. 03. 15.)

· a korlátozások alá eső orosz magánszemélyek adatainak változását rögzítő rendelet (2022. 03. 10.)

· a belorusz jegybankra vonatkozó korlátozások (2022. 03. 09.)

· a SWIFT rendszerből kizárt belorusz pénzintézetek listája (2022. 03. 09.)

· a belorusz állami vállalatok részvényeinek jegyzésére és kereskedésére vonatkozó tilalmak (2022. 03. 09.)

· a belorusz állampolgároktól származó betétek elfogadásának tilalma (2022. 03. 09.)

· a belorusz állampolgárok euró bankjeggyel történő ellátására vonatkozó tilalom (2022. 03. 09.)

· az EU-s tengerészeti felszerelések, illetve szoftverek exportjának tilalma Oroszországba (2022. 03. 09.)

· az orosz magánszemélyeket érintő korlátozások (2022. 03. 09.)

· a belorusz magányszemélyeket érintő korlátozások (2022.03.02.)

· az orosz médiumokat érintő intézkedések (2022.03.01.)

· a SWIFT rendszerből kizárt orosz bankok listája (2022.03.01.)

· az Orosz Központi Bankkal és orosz légitársaságokkal kapcsolatos korlátozások (2022.02.28.)


Az Európai Bizottság honlapján a bevezetett szankciókkal kapcsolatban leggyakrabban felmerült kérdések és az azokra adott válaszok is elérhetők angol nyelven.

 

2. Az USA szankciókat pedig az alábbi linkeken követheti nyomon:

· az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának honlapja

· szankcióval érintett személyek és szervezetek listája

 

3. Oroszország által bevezetett korlátozó intézkedések:

 

Az orosz kormány közzétette az elfogadott export-korlátozási listáját. A lista több mint 200 tételt tartalmaz.

 

Az orosz kormány megállapította azoknak az áruknak és berendezéseknek a listáját, amelyeket „ideiglenesen” tilos kivinni az országból. Az exportkorlátozás lényegében a re-exportot érinti. A határozat 2022. december 31-ig hatályos. Az intézkedéseket a március 8-i (100-as számú) „Az Oroszországi Föderáció biztonsága céljából, a külgazdasági tevékenység terén hozott különleges gazdasági intézkedések alkalmazásáról” szóló elnöki rendelet értelmében fogadták el.

 

A március 10-én este közzétett intézkedéseket három rendelet tartalmazza:

          A március 9-i keltezésű, No 311 kormányrendelet:  RU     

   -          a kormányrendelet melléklete magyar nyelven:      HU

 

          A március 9-i keltezésű, No 312 kormányrendelet: RU

   -          a kormányrendelet melléklete magyar nyelven:      HU

 

          A március 9-i keltezésű, No 313 kormányrendelet: RU

   -          a kormányrendelet melléklete magyar nyelven:      HU

 

A listán technológiai, távközlési, egészségügyi berendezések, járművek, mezőgazdasági gépek, elektromos berendezések szerepelnek – összesen több mint 200 tétel - köztük vasúti kocsik és mozdonyok, konténerek, turbinák, fém- és kőzetmegmunkáló gépek, monitorok, projektorok, elektronikus konzolok és panelek.

 

A listán szereplő cikkek kivitele minden relációba korlátozva van. Kivételt csupán az Eurázsiai Gazdasági Unió (EAEU) tagállamai, Abházia és Dél-Oszétia képeznek. Utóbbiak esetében is a szaktárcák külön engedélyéhez kötik a kivitelt, amit a 312-es rendeletben szabályoznak.  A rendelet öt mellékletre bontja az engedély alá eső cikkek listáját, amelyeket rendre az agrártárca, a Közlekedési Minisztérium, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, az informatikai tárca, valamint a Természeti erőforrások és Környezetvédelmi Minisztérium bírál el.     

 

Nem tartoznak korlátozás alá a tranzit áruk, az Orosz Föderáció más régióiba harmadik országok érintésével szállított áruk, a donyecki és luhanszki szakadár köztársaságba szállított áruk, és az orosz hadsereg külföldi szükségleteire szolgáló áruk. Fontos megállapítás, hogy az Oroszországban gyártott és un. CT-1 származási bizonylattal rendelkező áruk nem esnek a kiviteli korlátozás alá.


4. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján részletes tájékoztatást nyújt arról, hogy a bevezetett uniós szankciók hogyan befolyásolják a központi hivatal vámhatósági feladatellátását, illetve a korlátozásokkal és tilalmakkal kapcsolatban további hasznos információkkal szolgál.


(A listát folyamatosan frissítjük.)